Khawab Ki Tabeer

khwab mein Rupiya banana

daulat ki tamanna mai umar uthaye. rupiya kharch ho. Read More

khwab mein Jawani Ke Ayam Ka Zikr

Khwab me is ko dekhna laho-w-latab tangi dali aur aah wa bagai ki alaamat hai. Read More

khwab mein Jo ka dekhna

halaal roji nasib hogi magar thodi musibat ke baad. Read More

khwab mein Jin Zada Hona

Insaan ke sath khwab me pari lagana us ke sood khor hone aur sahar ka ilm karne aur maal ke khatam hone aur gam wa hajan me mubatala hone par dalaalat karta hai. Read More

khwab mein Jild Saaz dekhna

Jild saaz ki tabeer murdo ko gusl dene wala aur un ke e-wab chhupane wala hai ya darji hai ' ya isko dekhna raazo ko makhafi rakhane wala aur muzat ki hifaazat karne par daleel hai. Read More

khwab mein jolaha dekhna

Hazarat ibne seerin rehmatullah aleh ne farmaya hai ke khwab me jolaha mard musafir ya qaasid hai jo jahaan me ghumta hai – agar dekhe ke jolaha kapada bunta hai to daleel hai ke is ka kisi ke sath danga… Read More

khwab mein Taaron ka tutte dekhna aasman par

Taaro ka tutate dekhna aasman paragar sahibe khwab tawngar hai mohtaj ho jayega. aur agar mohataj hai to shahid ho jayega. Read More

khwab mein Rasta sidha dekhna

deen va islaam par rahne ki dalil hai. Read More

khwab mein Oont ko jasta kinna dekhna

koi aasani balaa naazil hone vaali hai. Read More

khwab mein Uqaab ka dekhna

Khwab main aqaab qawi saltanat aur shakht pakad, ruaab o dabdaba wale aur ayese jhagdalu aadmi ki daleel hai jis se qareebi aur door wale sabhi khaaif hon.1. agar aqaab ko kisi ghar ki chat par ya sahan main dekhe… Read More