Khawab Ki Tabeer

khwab mein Khichdi khana

beemari ki alaamat. Read More

khwab mein Khush apne ko dekhna

ranz va gam ki nishani. ranz va gam dekhna khushi ki alaamat hai. Read More

khwab mein qible se phirna

jilalat (gumrahi) ki nishani. Read More

khwab mein Khet mein chalna

daulat va nemat ki tarrki. Read More

khwab mein Dastarkhwan khane se bhara dekhna

aish hasil hone par aur darajiye umar ki delil hai. Read More

khwab mein Khana khate dekhna

nemat mai afjoni ki dalil. Read More

khwab mein Khachchar ka doodh peena

tangi ma aash ki dalil hai. Read More

khwab mein Kela dekhna

nemat haasil hone ki dalil. Read More

khwab mein Khet ka khushk ho jaana

kami galla khushksali ki dalil. Read More

khwab mein Khet mai jangal hona

garibi va kahat ki dalil. Read More