Khawab Ki Tabeer

khwab mein Keechar Khana

Gul khurdan keechad khana, mitti khana hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai agar khwab main dekhe ki mitti khaai hai daleel hai ki murdon ko bura kahta hai agar dekhe ki keechad ko mitti ke saath khata hai… Read More

khwab mein Khaal dekhna

Jald satrah aur insaan ke tarkki par dalaalat karti hai.1. kisi ne dekha ki bakri ki khaal ki tarah uski khaal utaari jaa rahi hai toh mareez ke liye ye khwab maut hai aur sahat mand ke liye faqeer hone… Read More

khwab mein Khaand Shakar/cheenee dekhna

1. us ko khwab main dekhna khushiyon, beemari se shifa aur ghamon aur pareshaniyon ke zaail hone aur muraad ke puri hone par dalaalat karta hai us ke liye khwab main us ko khaye ya us ka mulk ho. aur… Read More

khwab mein khajoor ka darakht dekhna

Khajoor Darakht khurma (khajoor ka darakht) darakht khurma khajoor ka darakht. agar khajoor ka darakht khwab main dekhe. toh shareef aur aalim mard par daleel hai, aur agar dekhe ki us ke ghar main khajoor ka darakht hai. daleel hai… Read More

khwab mein Khaal Utarny Ki Jaga dekhna

1. khwab main buchad khana dekhne main koi kher nahin hai kyon ki buchad khana main jaanein nikali jaati hain aur jismon se khalein utari jaati hain aur khoon bahaya jaata hai qasab khana dekhna masarraton aur khushiyon ki bhi… Read More

khwab mein Khajoor Farosh dekhna

1. us se muraad pukhta khajoorein hain ki aadmi ko kuch maal milega.2. khwab main uski ruiyyat kasbe halaal par dalaalat karti hai.3. kabhi uski taabeer ilme hasees se bhi hoti hai. Read More

khwab mein Khansi dekhna

1. us ko khwab main dekhna shikwa karne par dalaalat karta hai.2. jis ne dekha ki woh khans raha hai toh woh kisi ayese insaan se shikwa karega jo badshah ke saath mutaliq hoga aur agar us ne khansi ki… Read More

khwab mein Khajoor Ka Khush dekhna

Us ki dalaalat maal jama karne par honi hai aur us ki dalaalat insaan ki qaum aur qabile ke ek fard par bhi hoti hai.1. us ki taabeer rizaq, zawjah ka hamila hona hai.2. agar koi mareez hai toh shifayab… Read More

khwab mein Fasal katna

Khaiti1. khwab main kheti kaatna mushkil ki aasaani aur jald hasool daulat ki daleel hai. kabhi us se muraad halakat aur kabhi naseehat bhi hoti hai.2. agar kisi shakhs ne dekha ki khwab main kheti kaat raha hai agar woh… Read More

khwab mein Khajoor Aur Kishmish Ka Sheerah dekhna

1. us ki dalaalat gham aur takleef par bhi hoti hai aur kabhi tangi maash aur faqa par bhi dalaalat karta hai. aur khajoor ka sheera maal kharch karne par bhi dalaalat karta hai.2. khwab main khajoor ka sheera peena… Read More