Khawab Ki Tabeer

khwab mein Lainen dekhna

Khwab main safoon ko dekhna dushmanon se ladne ke mauqa par aapas main dalon ke milne aur adaayegi huqooq ki daleel hai aur kabhi namaziyon ke saath namaz ki safon main pabandi ke saath haazir hone ki taraf ishara hota… Read More

khwab mein lak dekhna

LakHazrat ibn seereen rahmatullah aalyeh ne farmaya hai agar koi khwab main dekhe ki us ke paas lak hai daleel hai ki kisi kameena se us ko nafa haasil hoga aur dekhe ki lak ko aag par rakha hai aur… Read More

khwab mein Lakhani Boot dekhna

Lakhnii BootiLakhni booti ek ghaas hain jo aapas main gale mile hue mard aur aurat ki shakal main hoti hain waze rahe ki yaruj booti ko aburde zam bhi kahte hian aur ye aadmi ki soorat main hoti hai.hazrat ibn… Read More

khwab mein Lakkar Hara Dekhna

Khwab main lakad hare ko dekhna meeras taqseem karne wale ko dekhna hai kyon ki lakad hara bhi darakhton ki faut shuda shakhon main tasarruf karta hai kabhi us se fawaid wa munafaa ki taraf bhi ishara hota hai khususan… Read More

khwab mein Lakri Dekhna

Us ki dalaalat chugal khori par hoti hai.1. kisi ne dekha ki us ne dau ya teen lakdiyan aag ke andar jalane ke arz se rakhein toh daleel hai ki us ilaaqe main ghalat baat phailegi aur badhti chali jayegi.2.… Read More

khwab mein Lakri Cheel Kar Drust Karna

Uski ruiyyat mandarza jail par dalaalat karti hai shar khusumat raahat bakhsh safar shaadi kasrate nasal aur kharat ayese shakhs ki bhi alaamat hai jo munafiq qism ke logon ke saath maamla kar ke un ke amwaal ko churata hai. Read More

khwab mein lakdi ka burada dekhna

Us ki dalaalat chakki par aur us se girne wale burade ki aate par hoti hai. Read More

khwab mein Lakri Tarashne Wala dekhna

Us ki dalaalat munafiqon se maamlat karne un se dhoka se maal haasil karne wale shakhs par hoti hai. Read More

khwab mein Lalteen Jalany Wala dekhna

Khwab main us ko dekhna ayese haadi wa rahbar ki daleel hai jis se log hidayat haasil karte hain neej khair o salaah aur ilm ki bhi daleel hai neej us shakhs ki daleel hai jo marja khalaiq ho kar… Read More

khwab mein Lambi Saans Lena

Kisi ne dekha ki koi aadmi lamba saans le raha hai toh taabeer hai ki woh ayesa amal karega jis ki ibtida gham se hogi khwab main kisi bachche ko lamba saans lete hue dekhe toh taabeer hai ki woh… Read More