Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Month: May 2019

islam

khwab mein Bakri ka doodh peena

duniya mai esho ishrat se gujar basar ho.

Read More »
islam

khwab mein Bava, ranz va jahannam ka shikar dekhna

duniya mai ranz va musibat ki dalil.

Read More »
islam

khwab mein Bakariya bahut palna

kisi jamaat ka hakim hona.

Read More »
islam

khwab mein Bhains ko dekhna

ranz va gam ki dalil hai.

Read More »
islam

khwab mein Bakriyo ka galla dekhna

hukumat hath aye.

Read More »
islam

khwab mein Bakri charana

hukumat hath aye aur doodh pina mal se tabeer he.    

Read More »
islam

khwab mein Bail ka gosht khana

roji mashakat se milegi magar halaal hogi.

Read More »
islam

khwab mein Bazaaj ko dekhna

aala martbai ki dalil hai aur yah dekhe ki bajaaj kapda farokhat krta hai to kisi se dushamani se paish…

Read More »
islam

khwab mein Badan mai naasurdane

ye tamam maal dastiyab hone ki dalil hai. aur kuda ya safaid daag ka dekhna.

Read More »
islam

khwab mein Bahisht e bahisht ki nemat ko dekhna

takwa parhejgari nek aamal aur marne ke bad jannat mai jaane ki dalil hai.

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!