Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab me azim martabah dekhna


1. khwab main logon par bartari haasil hone ki taabeer logon ke darmiyan mansabe azeem par faaiz hone ki daleel hai ya allah taala ke haan buland martaba paane ki alaamat hai.


2. kabhi kisi kafir ka khwab main us sanaf se muttasaf hona us ke rahe rast par aani ki daleel hai aur ye khwab gunahgar ke liye gunahon se tauba karne ki taraf ishaara hota hai.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!