Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

Khwab Mein Jiraah dekhna

1. Bimaar shakhas ka isko dekhna bimaari se sehat yaab hone ki alaamat hai aur jab jiraah sahib khwab ke paas aaye to gamun ke aur taklif ke rafa hone ki bhi daleel hai.


2. Aur ese sehat mand aadami ka jisko jiraaj ki jarurat na ho khwab me jiraaj ko apne paas aate dekhna pichhe lagwane aur fasaad kholne ki garz se kisi jiraah ki jarurat padne pad dalaalat karta hai aur kabhi us ki dalaalat logo ke gosht ko chirane aur tandrust az-aa se khun bahane wale par hoti hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!