khwab mein La Ilmi dekhna

Kisi ne khwab dekha ki woh kwhab main ghalat baat se ya ghatiya kaam se ya shirk ya allah taala ki rahmat se mayus jahil raha toh ye raafzi hone ki daleel hai ya fahash goi ki ya be wazu namaz padhne ki alaamat hai aur kabhi jahalat ki dalaalat fasaqana kalaam par bhi hoti hai.
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!