Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Month: May 2019

islam

khwab mein Ghalaaf miyan dekhna

hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main ghalaaf aurat hai agar dekhe ki talwar ka mayaan…

Read More »
islam

khwab mein Gandhi ka doodh peena

beemari se sehat hone aur tijarat mai nafaa hone ki dalil.

Read More »
islam

khwab mein Ghade par sawar hona

agar muh magrib ki taraf hai to haj kare ya nek mashahur hone ki dalil hai aur agar dusri taraf…

Read More »
islam

khwab mein ghair arab ko dekhna

Ahal ajam ko khwab main dekhna mushkil amoor ki daleel hai kyo ki baari taala ka qaul hai ki “agar…

Read More »
islam

khwab me Ghabeeraa (cheena Ki Sharab/ek Qism Ka Podha)

1. mazkurah darakht ka khwab main dekhna thodhi rozi par daal hota hai ye darakht khwab main dekhna aazmi aadmi…

Read More »
islam

khwab me Ghaas dekhna

1. khwab main sabza dekhna deeni durustgi aur khair ki daleel hai.2. khwab main apni hatheli par ghaas ughana apni…

Read More »
islam

khwab me Ghanti dekhna

1. jars ki dalaalat badshahat ki taraf se aalaan karne wale aur azaan dene wala shakhs par hoti hai.2. jars…

Read More »
islam

khwawab me Ghar Men Madfon Ya Poshidah Chezen dekhna

1. uski dalaalat aurton ke mahfooz aur murdon ke anfiyat hone par hoti hai aur ye khwab maal wa aulaad…

Read More »
islam

khwab mein Ghode ka gosht khana

rozi halaal aur mard nek naam aur farakhi ki dalil.

Read More »
islam

khwab mein Parda Karna

(parda)Ye khwab main allah taala ki itaat se nikal kar aur azaab ke mustahik hone par dalaalat karta hai farmane…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!