Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Month: June 2019

islam

khwab mein Shayer dekhna

1. khwab main shaair dekhna daleel hai aam taur par kalaam main khalat malat karne, amar balmunkir, nahin an almaaruf…

Read More »
islam

khwab mein Shabnam dekhna

Shabaan (charwaha)hazrat bin seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar khwab main byeel ya bakri ya gadhe wagera ke…

Read More »
islam

khwab mein Shadi Biyah dekhna

Zawaaj (shaadi, biyah)1. khwab main ye allah taale ki taraf se inaayat par dalaalat karta hai kabhi shaadi qaid, qarz…

Read More »
islam

khwab mein Shagoofa Darakht dekhna

Darakhton ka shagoofa –apne waqt par taweel mein behtar hai aur zard shigoofa taweel mein surkh aur safaid se kam…

Read More »
islam

khwab mein Shahar dekhna

1. khwab main shahron main kisi shahar main dakhil hona bekhauf hone ki daleel hai. ibn seereen rahmatullah alayeh shahar…

Read More »
islam

khwab mein Shahadat dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki agar dekhe ki woh koi sachchi gawahi zaahir kar raha hai…

Read More »
islam

khwab mein Shahar dekhna

1. khwab main shahron main kisi shahar main dakhil hona bekhauf hone ki daleel hai. ibn seereen rahmatullah alayeh shahar…

Read More »
islam

khwab mein Shais Alaih Alslam dekhna

Hazrat shees alayeh alsalamjis shakhs ne hazrat shees alayeh alsalam ko khwab main dekha us ko neamat, khushi, aulaad, pakizgi…

Read More »
islam

khwab mein Shahi Kalark Hasibe Deewan dekhna

Haasibe deewan (shahi kalark)1. agar kisi shaskhs ne khwab main sahibe deewan ko dekha toh daleel hai woh aadmi azaab…

Read More »
islam

khwab mein Shahrood dekhna

Hazrat ibn seereen rahmatullah alayeh ne farmaya hai ki khwab main shahrood duniya ke khel aur masti aur jhooti muhaal…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!