Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Bhari Ashiya Tolne Ka Kanta (Tarazu)


Us ki taabeer walid, aurat ke liye naqis ul khalqat ya zaaid ul khalqat shohar hai aur kabhi us ki ruiyyat ilm o hidayat aur atbae huq ki daleel hai aur kabhi us ki dalaalat muhafizon wale haakim par bhi hoti hai us ki dalaalat azeem badshah par aur us ke kaante ki dalaalat us ki mumlikat ki quwat par aur us ki janjeer ki dalaalat us ke khuddam apr aur palde ki dalaalat us ke adal o insaaf aur zulmon jud main shohrat haasil karne par hoti hai aur tarazu par laga gola hukm main adal o insaaf se kaam lene par dalaalat karta hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!