Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein ghee frosh dekhna


1. us ka khwab main dekhna bade aalam par aur mukhtalif fazaail wale par aur logon ke saath ilm aur maal main shikat karne par dalaalat karta hai aur khlud ko dekha ki woh us jesa ban gaya hai toh ye kunware ke liye kisi khubsoorat aur maldaar ladki se shaadi ki daleel hai.


2. aur samaan ka khwab main dekhna dalaalat karta hai khushaali aadmi par ki jis ke atbaa karne wale us ke zaire saaya rahein aur samaan ko khwab main dekhna ayese aadmi par dalaalat karta hai jo logon ke maal par qabza kare is liye ki ghi bhi maal hai.

3. pas jis ne dekha ki woh ghi baich raha hai toh woh faaida payega aur kisi maldaar sahibe maal aadmi ke zaire saaya hoga ya us ke saath rahega.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!