khwab mein Salih Salih Al Salam kehna

1. jis shakhs ne hazrat salih alayehi alsalam ko khwab main dekha toh alaamat hai ki use kisi bewaqoof wa ghatiya quam se pareshani wa fiqra lahuq hogi. phir aakhir kaar use kamiyabi hogi. aur mukhalifat ke baad un se judai akhtiyar karega.
Advertisement


2. jis shakhs ne hazrat salih alahi alsalam ko dekha toh daleel hai ki us ka maamla salih hoga aur woh apni baat main sachcha hoga. baaz ne farmaya ki dushman un par musallat hoge use kamiyabi hogi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!