Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Month: May 2019

islam

khwab mein Jangal (biyaban) dekhna

Hazarat daaniyal aleh-issalaam ne farmaya ke bayaban khwab me apni farakhi aur kushadagi ke mutabik aur rizk hai aur agar…

Read More »
islam

khwab mein jangi jahaz dekhna

khwab mein jangi jahaz dekhna 1. Is ki dalaalat buland martaba aur rafa-at izzat par hoti hai aur kabhi makasud…

Read More »
islam

khwab mein Hiaj se ho aur haaij dekhe

usse koi gunah sarjad hone ki dalil hai .

Read More »
islam

khwab mein Hiran ka ya gosfand ka bacha dekhna

koi murad hasil hone ki dalil hai.!

Read More »
islam

khwab mein Ghode ko shokhi aur shararat karte dekhna

kisi maasiyat ke muratkib hone ki dalil hai.

Read More »
islam

khwab mein Ghee ka kuppa dekhana

tijarat mai fayada hone ki dalil.

Read More »
islam

khwab mein Gharoor O Takabur

Khwab main us ki taabeer haqeer hona aur mansab se nazool hai us ki ye taabeer us aadmi ke huq…

Read More »
islam

khwab mein ghonsla dekhna

1. us ki dalaalat zina karne wali aurton ke makanat aur manqata qism ke logon ki masajid par hoti hai.2.…

Read More »
islam

khwab mein Ghee dekhna ya khana

1. us ko khwab main dekhna ilm e naafe aur shahabat se khalis touheed par dalaalat karta hai aur baaz…

Read More »
islam

khwab mein gharon ki hifazat dekhna

1. khwab main us se muraad allah taala ke raaste main pahra dena hai.2. aur ye beewi ke saath shaghaf…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!