Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein badshah ka muhafiz dekhna

Khwab main badshah ke chaukidar ko dekhna allah taala ke zikar aur shab baidaari par daleel hai aur kabhi shar aur bad zubani par bhi dalaalat karta hai agar khwab main bazaar ya qaid khane ka chaukidar ko dekha toh daleel hai ki jis raazon ko woh chupana chahta hai woh zahir hoga.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!