Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Fauj Ka Kamandar dekhna

Khwab main fauj ke kamandar ki dalaalat mashoor aadmi par hoti hai, jis ko ye mansab sonpa jaye aur woh us ka muthamil ho aur uktana jaye. agar kisi ne khud ko fauj ki kaman karte dekha toh us ko bhalai aur maale kaseer aur martaba naseeb hoga, basharteeka us ka ahal ho. agar woh us ka ahal nahin hai toh ye us ki maut ki daleel hai. agar sahibe khwab faqeer hai toh woh pareshan hoga. agar yahi khwab ghulam ne dekha toh us ki aazaadi ki taraf ishara hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!