Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Loot Alaihi Salam dekhna


1. khwab main loot alayehi alsalam ko dekhna qaum aur beewi ki taraf se takleef aur gham pahunchne ki daleel hai aur kabhi apne dushmanon par nusrat haasil hone dushmanon ko azaab main mubtala dekhne par dalaalat karta hai aur un ki ruiyyat aur zameen main dhans jane aur halaak hone ki daleel hai jabki loot alayehi alsalam ke qaum ki tarah ghalat gaari main maloos hon.


2. agar kisi aurat ne khwab main loot alayehi alsalam ki beewi ko dekha toh taabeer hai woh apne shohar ki itaat se nikalegi aur shohar ki haalat ko kharab karne ki koshish karegi aur halaak hone ka bhi khadsha hai agar saare log khwab main loot alayeh alsalam ko dekh lein toh daleel hai ki us ilaaqe ki aurton main fasaad zaahir hoga khwab main loot alayehi alsalam ko dekha toh ye lawatat ke amal par us ko tanbeeya hai aur daleel hai uski beewi be faaida aur fasiqa hogi.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!