Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khawab me Aqeeqah dekhna


1. aqeeqah ghayeb ke aane, mareez ki tandrusti aur qaidi ke qaid se chutkare ki daleel hai kabhi ziyadati iman aur qayam sunnat ki naweed bhi hoti hai.


2. agar khwab main halaal janwar zibah kiya ya koi munasib kaam kiya toh duniya wa aakhirat main achhe amal ki khushkhabri hai.

3. agar logon ke liye khinzeer zibah kiya ya bawajood us ki hurmat ke ilm ke use logon ke saamne pesh kiya toh ye waliden ya allah taala ki nafarmani ki daleel hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!