khwab mein Gali Raasta Dekhna


Khwab main tang gali main daakhil hona shabahat main padne par dalaalat karta hai kyon ki huq se marne par us main bhi kajiyan hoti hain kabhi ye qism main hanas hone aur kuffarat ke ikhtalaf par bhi dalaalat karta hai tang raase mashshaqat ke tareeqon par dalaalat karta hai.
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!