Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

khwab mein jau ki sharab dekhna


1. Jua ki sharab ki tabeer kisi bakhel aadami se mashaqat ke sath milne waala rizk ya mehboob ke sath milne ya khushi ke izhaar ke sath rizk hai.


2. Jua aur har kism ki zard-rang ki sharaab peene waale ke lie bimaari ki daleel hai – jabki basa aukaat khadim ki taraf se hasil hone wale rizk par bhi dalaatat karti hai.
error: Content is protected !!