Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Lapak Kar Chalna


1. khwab main makka mukarrama ya kisi shohar ya gaaon mai lapak lapak kar chalna dushmaon par kamiyabi haasil karne ki basharat hai.


2. kabhi tez chalna tez se duniya se nikalna ya mansab ke zaail hone par bhi dalaalat karta hai aur kabhi us ki taabeer hajj naseeb hone se bhi ki jaati hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!