Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Maa ka dekhna

Kisi ne dekha ki us ki maa ne us ko jana agar sahibe khwab mareez hai toh ye us ki maut ki daleel hai is liye ki bachche ki tarah mayyat ko bhi kapde main lapeta jata hai aur agar khwab dekhne wala tandrust hai magar faqeer hai toh ye khwab us ke maali wasaat ki alaamat hai agar maal daar hai toh maali tangi ki taraf mayashshar hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!