Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.
islam

khwab mein Shatranj Ka Mohra dakhna

Khwab main us ki ruiyyat khel kud aur apahij hone par dalaalat karti hai aur jo uski harkat ka mutammani ho zaroorat ke waqt harkat na kar sakne par dalaalat karti hai.


khawab main uska dekhna kaamon main istakamat par dalaalat karta aur kabhi ye posheedgi aur achanak maut par dalaalat karta hai aur baat main sachchai par bhi aur haamila ke liye ladhki par dalaalat karta hai.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!